Spolupráce a projekty

 

Zvýšení kapacity a kvality vzdělávacích aktivit MŠ Kostka (2016-2018)

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity vzdělávacích aktivit prostřednictvím rozšíření stávajících výukových prostor a pořízení moderního vybavení. Realizace projektu zajistí dostatek vlastních výukových prostor, jejichž prostřednictvím dojde k navýšení kapacity MŠ až o 24 dětí a s tím souvisejícímu uspokojení poptávky rodičů, kteří chtějí umístit své děti do MŠ.

Předmětem projektu je zvýšení kapacity a kvality vzdělávání v MŠ zahrnující:

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality.

 

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Datum realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Cíle výzvy Šablony II

 

Výzva č. 02_20_080 - Šablony III - mimo hlavní město Praha

Datum realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023

Aktivity realizované výzvy Šablony III

Výzva č. 02_22_002 - OPJAK, Šablony pro MŠ

Datum realizace: 1. 9. 2023 - 31. 8. 2025 (předpokládáané ukončení)

Aktivity realizované výzvy OPJAK - Šablony MŠ

  • Školní asistent
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
  • Inovativní vzdělávání v MŠ
  • Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021 č. j. MSMT-45870/2020 

Výzva na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí pro kalendářní rok 2022 Č. j.: MSMT-4765/2022-2 

Další partnerské aktivity

Spolupráce s rodiči

Spolupráci s rodiči je považována za velmi důležitou. Přináší především sdílení společně strávených chvil, které jsou emotivně bohaté. Dobré vztahy podporují partnerskou vzájemnost, která se zcela promítá v atmosféře MŠ. Krom dennodenního kontaktu při předávání a přebírání dětí, během školního roku organizujeme několik společných akcí s rodiči:

          

Spolupráce s Pedagogickými obory SŠ Kostka

Studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky a Pedagogického lycea vykonávají svou praxi přímo ve třídách mateřské školy. Mimo jiné se v rámci své praxe aktivně podílejí na realizaci některých akcí pro děti mikulášská nadílka, Vánoční a Velikonoční tvoření, doprovázejí děti na školní výlet apod. Vyvrcholením celoroční spolupráce studentek Předškolní a mimoškolní pedagogiky je příprava a následná realizace Dne dětí pro školku. Tato akce byla velmi vydařená a na tvářích malých účastníků vykouzlila nejeden úsměv.

 

Spolupráce se SVČ (střediskem volného času) Alcedo, Vsetín

Středisko volného času Alcedo Vsetín realizuje řadu vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti ekologické a environmentální výchovy. V letošním školním roce jsme nově využily výukového programu o vodě v rámci školního výletu v teréním středisku hájenka, Semetín.

Mateřská škola Kostka využívá těchto příležitostí spolupráce se SVČ Alcedo:

 

Spolupráce s dětským oddělením MVK (Masarykovy veřejné knihovny) Vsetín (Luh)

Několikrát ročně školka navštíví dětské oddělení knihovny v Luhu (Vsetín), kde se děti dozvídají o autorech i ilustrátorech knih a bývá pro ně připraven zajímavý program (besedy, promítání, loutkové či maňáskové divadlo), účastní se výtvarných dílen a programů v prostorách knihovny.

 

Spolupráce s hvězdárnou Vsetín

Přibližně dvakrát ročně mateřská škola navštíví s dětmi vsetínskou hvězdárnu, kde si děti mohou prohlédnout vybavení a prostory určené k měření hodnot počasí a také k pozorování oblohy, případně mohou pozorovat slunce. Na konci prohlídky s průvodcem (pracovníkem hvězdárny), programu a pozorování je pro děti vždy připraveno překvapení v podobě promítání krátkých animovaných pohádek.

Návštěva hvězdárny bývá většinou spojena s týdenním tématem „Předpověď počasí", realizovaným podle ŠVP vždy v měsíci březnu.

 

Spolupráce se Vsetínskou sportovní, s. r. o.

Mateřská škola využívá sportovišť spravovaných společností, účastní se pořádaných akcí, jako jsou například Den dětí na koupališti u Průmyslovky, nábor mladých hokejových nadějí v MŠ, zapojení výtvarné soutěže HC Vsetín. Letos nově i výpomoc při školičce bruslení.

 

Spolupráce s odborníky

logo-cs
NPO
EU+MŠMT Barevné RGB
 
 

 

                                     

 

 

      

 

Copyright 2017 Střední škola Kostka s.r.o.