Režim a provoz

 

Provoz mateřské školy je od 6. 30 - 16.00            

Režim dne:

 

Důležité body vnitřního a školního řádu MŠ

Školní a vnitřní řád MŠ je v platném a celém znění k nahlédnutí v obou oddělelních.

 

 
 

 

                                     

 

 

      

 

Copyright 2017 Střední škola Kostka s.r.o.