O školce

 

Základní údaje o Mateřské škole Kostka s.r.o.

Název školy:   Mateřská škola Kostka s.r.o.
Adresa:   Pod Pecníkem 1666, Vsetín, 755 01
Zřizovatel školy:   Mgr. Ivana Kostková
    PaedDr. Karel Kostka
Ředitelka školy:   Jurka Smolíková
IČO:
  27853993
Počet tříd:   2
Školné   2600/měsíc
Kontakt   733 383 002, skolka@kostka-skola.cz

Mateřská škola Kostka je soukromým školským zařízením zapsaným v celostátním rejstříku škol. Byla zřízena v létě roku 2008. a je umístěna v pavilonu objektu domova mládeže Střední školy Kostka (Smetanova ulice). Je dobře přístupná jak z autobusového, tak z vlakového nádraží. Přímo u MŠ je zastávka hromadné městské dopravy. Pro rodiče dovážející své děti automobilem je k dispozici v areálu školy soukromé parkoviště.

Mateřská škola byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště pro studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Ve školním roce 2013/2014 začaly do oddělení Sluníček docházet na praxi také studentky nově otevřeného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. Oproti běžným školkám se tedy dětem věnuje více pedagogických pracovníků a děti mají zajištěn individuální přístup.

K 1.9.2010 bylo otevřeno nové oddělení mateřské školy „Sluníčka". Byly zde umístěny děti ve věku 2 - 4 let. Od školního roku 2013/2014 jsou obě oddělení mateřské školy věkově smíšená a navštěvují je děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.

Mateřská škola je nadstandardně vybavena moderním nábytkem a hračkami s atesty na zdravotní bezzávadnost. Má k dispozici plochy pro venkovní aktivity, včetně malého svahu na sáňkování a výuku lyžování pro začátečníky. 

V průběhu od července 2013 až do srpna 2014 prošla mateřská škola několika technickými změnami. V oddělení Kostiček byla realizována výměna oken, malování a zateplení budovy. Oddělení Sluníček bylo nově vymalováno a přestěhováno. V obou odděleních pak proběhla montáž nového kotle.

Během roku 2017 pak došlo k vybudování zcela nových prostor pro oddělení Sluníček.

Do aktivit, v nichž se děti mohou rozvíjet, patří pravidelná výuka základů angličtiny, výuka plavání, lyžování, rozvoj dovedností ve sportovním kroužku se základy tenisu a seznámení s počítačem formou dětských výukových programů a práce na interaktivním dataprojektoru Omneo sweetbox.

V základním provozu je mateřská škola otevřena ve všední dny od 6.30 do 16.00 hod. Dle aktuálních potřeb rodičů je možná dohoda o rozšířeném provozu.

 

 

 

 

 
Vize a koncepce MŠ do budoucnaVize a koncepce MŠ do budoucna
Výroční zpráva MŠ za školní rok 2016/2017Výroční zpráva MŠ za školní rok 2016/2017
Přihláška k předškolnímu vzděláváníPřihláška k předškolnímu vzdělávání
Vyhlášení zápisu_kriteria pro přijetí do MŠVyhlášení zápisu_kriteria pro přijetí do MŠ
 
 
 

Copyright 2017 Střední škola Kostka s.r.o.